ترتودوه، محمد ساليمي بهارالدين، 26، باڬايماناڤون مڠاكو تيدق برساله سلڤس كرتس ڤرتودوهن دباچاكن دهادڤن ماجيستريت شاه ويرا عبدالحليم.

مڠيكوت كرتس ڤرتودوهن، للاكي ايت ددعوا ممڤرداي سأورڠ وانيتا برهوبوڠ ڤروسيس ڤمبكوان اسيت ايستان نڬري سراوق سهيڠڬ مڠسا مماسوقكن سجومله واڠ RM100,000 سچارا ڤريڠكت كببراڤ اكا؞ون.

دي ددعوا ملاكوكن ڤربواتن ايت دسبواه لوكاسي يڠ برعلامت دنومبور 2، جالن P10B/11، ڤريسين 10 دسيني ڤد 1 اوڬوس لالو.

ڤندعوا؞ن دبوات مڠيكوت سيكشن 420 قانون كسيقسا؞ن يڠ ممڤراونتوقكن حكومن ڤنجارا مكسيموم 10 تاهون دان سبتن سرتا بوليه دكناكن دندا.

محكمه ممبنركن ترتودوه دأيكت جامين سباپق RM10,000 دڠن سأورڠ ڤنجامين دان جوڬ ممرينتهڽ مپرهكن ڤسڤورت كڤد محكمه سرتا منتڤكن تاريخ 17 سيڤتيمبر اين اونتوق سبوتن سمولا كيس.

ڤندعوا؞ن دكنداليكن اوليه تيمبلن ڤندعوا راي زليخا محمد اڤندي ماناكالا ترتودوه دواكيلي ڤڬوام نور سۏيتلان محمد نور نوردين.

ممتيق لاڤورن ميديا ڤد 8 اوڬوس لالو، ڤوليس مناهن ترتودوه سلڤس دي ممڤرداي سأورڠ وانيتا دالم اوروسن ممبلي اسيت ايستان سراوق دڠن مپامر سباڬاي ستيا؞وسها سوليت كڤد يڠ دڤرتوان اڬوڠ.

دي دتاهن دتمرلوه، ڤهڠ سلڤس ڤيهقڽ منريما لاڤورن درڤد سأورڠ للاكي يڠ مندعوا ايستريڽ كروڬين RM100,000 عاقبة دتيڤو ترتودوه.