باڬايماناڤون، ڤوليس ترڤقسا ملڤسكن تيمبقن كأره تاير كريتا يڠ دنا؞يقي سوسڤيک سلڤس للاكي براوسيا 29 تاهون ايت برتيندق ممچوت كندرا؞نڽ كتيک دتاهن دالم كجادين كيرا٢ ڤوكول 9.30 مالم تادي.

منوروت كتوا ڤوليس دا؞يره تيمور لا؞وت، اسيستن كوميسيونر چي زايماني چي اوڠ، سوسڤيک توروت ملڠڬر سبواه موتوسيكل دان كريتا كتيک دكجر ڤيهق ڤوليس سبلوم ملاريكن ديري.

”ڤوليس باڬايماناڤون برجاي مناهن سوسڤيک دجالن سوڠاي ڤينڠ، جلوتوڠ دسيني سلڤس للاكي ايت ملاريكن ديري سبا؞يق سهاج كريتاڽ ملڠڬر سبواه موتوسيكل دان كريتا لا؞ين.

”مڠيكوت ريكود، سوسڤيک ممڤوپا؞ي سمبيلن ريكود جنايه يا؞يت توجوه ممبابيتكن كيس جنايه ماناكالا دوا لاڬي كسالهن بركا؞يتن داده،“ كاتاڽ كڤد ڤمبريتا دسيني هاري اين.

منوروت چي زايماني، سوسڤيک اكن دريمن دمحكمه جوجتا؞ون ڤاڬي اين.