منتري کماجوان لوار باندر دان ولايه، داتوق سري اسماعيل صبري يعقوب برکات، کورسوس بهارو سڤرتي کورسوس ڤرخدمتن ريل کريتاڤي برکلاجوان تيڠڬي دان تيکنولوڬي ڤمبواتن کومڤوسيت ايرواڠکاسا دوجودکن ڤد تاهون لالو باڬي ممنوهي کهندق ڤاسرن کرجا سماس.

”کورسوس يڠ باکل دوجودکن سڤرتي ڤمبا؞يقن بوت دکوالا قدح اداله بيدڠ دسسوايکن دڠن کڤرلوان برداسرکن ايندوستري دسستڠه کاوسن.

”کورسوس بهارو اين کيت رانچڠ برسسواين دڠن کأدا؞ن سماس يڠ نڬارا کيني منوجو نڬارا ماجو دان کيت اکن رڠکا لاڬي کورسوس٢ يڠ دراساکن برسسواين،“ کاتاڽ کڤد ڤمبريتا سلڤس مراسميکن ڬياتمارا جراي دسيني هاري اين.

يڠ توروت حاضير اهلي ڤرليمن جراي، داتوق سري جميل خير بهاروم، ڤڠروسي جاوتنکواس ڤنرڠن، ڤمباڠونن لوار باندر دان ڤراسمين کميسکينن، داتوق محمد تاج الدين عبدالله دان ڤڠروسي ڬياتمارا، داتوق ازين عثمان.

منوروتڽ، سهيڠڬ کيني ترداڤت سباپق 667 کورسوس دتاورکن ڬياتمارا سلوروه نڬارا دڠن لبيه 2,000 تناڬ کرجا ماهير.