كسموا سوسڤيک دتاهن سلڤس مڠاداكن ڤرهيمڤونن برسام 100 ڤلاجر دهادڤن كوليج ترسبوت باڬي ممبنته ڤمبواڠن ڤڠروسي، ار. ياڬيش دان ستيا؞وسها كساتونن ڤلاجر كوليج تربابيت، هو جو يي.

دفهمكن كدوا-دوا ڤميمڤين ڤلاجر ترسبوت دبواڠ سچارا ساله اوليه ڤيهق ڤڠوروسن كوليج دڠن مڠڬوناكن السن تيدق ممباير يورن مڠيكوت تيمڤوه يڠ دتتڤكن.

باڬايماناڤون، ڤلاجر تربابيت تله ممڤرتيكايكن تيندقن ڤيهق ڤڠوروسن يڠ سڠاج مڠانياي واكيل كساتوان ڤلاجر مريک كران مپواراكن ايسو بركا؞يتن ڤينجمن ڤربادنن تابوڠ ڤمباڠونن كماهيرن (PTPK) اونتوق ممبيايا؞ي كوس ڤڠاجين مريک.

تيمبلن كتوا ڤوليس دا؞يره ڤتاليڠ جاي، سوڤرينتندن كو ماشاريمن كو محمود بركات، سڤاسوقن اڠڬوتا ڤوليس دري ايبو ڤجابت ڤوليس دا؞يره (IPD) ڤتاليڠ جاي دان بالاي ڤوليس كلان جاي دأرهكن كلوكاسي اونتوق منجالنكن ڤمنتاوان.

”كسموا ڤنونتوت يڠ برهيمڤون تله دأرهكن ڤيهق ڤوليس سوڤايا برسوراي، نامون مريک اڠڬن دان تروس برهيمڤون.

”ايكورن ايت، توجوه ڤلاجر ترماسوق سأورڠ  وانيتا سرتا سأورڠ اكتيۏيس ڤوليتيک يڠ مڠتوا؞ي ڤرهيمڤونن بنتهن ايت كران چوبا مڠهالڠ تيندقن ڤوليس،“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن هاري اين.