انق مودا درڤد 10 براديق يڠ ترلنتر عاقبة كمالڠن جالن راي كتيک رمضان 2010 ايت اياله محمد اميرول اشراف، 23.

لاڤن تاهون ترلنتر دكاتيل، بوكن ساتو توڬس موده بوات ايبو ترسبوت. اين كران، انقڽ ايت ممرلوكن ڤنجاڬا؞ن راڤي سڤنجڠ ماس.

سلاڬي قدرة ماسيه اد، ساي دان سوامي تتڤ منجاڬ محمد اميرول اشراف،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي سلڤس منريما كونجوڠن ڤڠروسي كلب كباجيقن چقنا كلنتن، ڤوي تيوڠ لم يڠ مپرهكن سومبڠن سوسو دان ماكنن باڬي مريڠنكن ببن كلوارڬ ايت، دكامڤوڠ سلو ماچڠ دسيني هاري اين.

هاميزا ممرلوكن ڤربلنجا؞ن سكورڠ-كورڠڽ RM2,000 سبولن اونتوق محمد اميرول اشراف يڠ مرڠكومي سوسو، لمڤين ڤاكاي بواڠ دان الت٢ ڬنتين اونتوق ممبواڠ كاهق.

كاتاڽ، بنتوان بولنن RM300 دري جابتن كباجيقن مشاركت ماسيه بلوم منچوكوڤي اونتوق منمڤوڠ ڤربلنجا؞ن  انقڽ ايت.

اورڠ راماي يڠ ايڠين ممبنتو محمد اميرول اشراف بوليه مپالوركن سومبڠن كأكا؞ون بڠک إسلام مليسيا برحد (BIMB) ميليق هاميزا سورياتي 03-027-02-078899-9.