ستاتيستيک اين منونجوقكن كوميتمن كمنترين كصيحتن ممرڠي ڤرودوک كوسميتيک تيدق بردفتر دان براچون ممندڠكن اي كيني منجادي انچمن يڠ بسر بوات كصيحتن رعيت مليسيا.

سهوبوڠن ايت، كتوا ڤڠاره كصيحتن مليسيا، داتوق دوكتور نور هشام عبدالله منصيحتكن اورڠ راماي سوڤاي برهاتي-هاتي سماس ممبلي ڤرودوک كوسميتيک دان تيدق موده ترڤداي دڠن اعلان يڠ دتايڠكن.

”اورڠ راماي ترماسوق ڤيهق ميديا دڬالقكن اونتوق مڠموكاكن ادوان دان مپالوركن معلومت بركنا؞ن ڤرودوک كوسميتيک يڠ مراڬوكن،“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن دسيني هاري اين.

بلياو مڠولس لاڤورن اخبار تمڤتن تنتڠ ڤنجوالن ڤرودوک كوسميتيک براچون يڠ ماسيه برللواسا.

بلياو منڬسكن، سموا ڤرودوک كوسميتيک ڤرلو بردفتر دڠن كمنترين كصيحتن دان سكيراڽ ڤرودوک ايت دكسن ممڤوپا؞ي باهن ترلارڠ، ستاتوس ڤندفترنڽ اكن تربطل.