منتريڽ، داتوق سري رينا محمد هارون بركات، اي برايكوتن كجايا؞ن KUD دببراڤ لوكاسي سبلوم اين سڤرتي دڤولاو ڤينڠ يڠ منچاتت جومله جوالن همڤير RM500,000 مليبتكن 218 ڤپرتا؞ن اوسهاون دان دترڠڬانو دڠن جومله جوالن RM1.6 جوتا ماناكالا دسابه منيڠكت كڤد RM3.2 جوتا.

”دڤوتراجاي، كيت ليڤت ڬنداكن اوسها دان لوكاسي ستراتيڬيک ايت ممبوليهكن راماي ڤڠونجوڠ حاضير... كيت اڠڬركن 1,000 اوسهاون لوار باندر اكن توروت سرتا دڠن كيرا٢ 2 جوتا ڤڠونجوڠ دجڠک حاضير سرتا مليبتكن 1,000 ررو؞ي ڤاميرن دان جوالن ڤرودوک اوسهاون ديسا.

”ڤد KUD اين جوڬ كيت هيمڤونكن اوسهاون سلوروه نڬارا ترماسوقله اوسهاون سوسيال درڤد جابتن كباجيقن مشاركت، جابتن ڤنجارا مليسيا دان اورڠ كلا؞ينن اوڤاي،“ كاتاڽ ڤد سيدڠ ميديا سلڤس مجليس ڤراڤلنچرن KUD 2019 دسيني، سمالم.

كاتاڽ، KUD يڠ دأداكن سلاما ليم هاري ايت جوڬ باكل دراسميكن ڤردان منتري تون دوكتور محضير محمد ڤد 19 اوكتوبر اين.

دالم ڤد ايت، رينا بركات KUD جوڬ مروڤاكن ميديوم موجودكن اكسيس ڤاسرن ڤرودوک دان ڤرخدمتن اوسهاون لوار باندر كڤد ڤمبوروڠ، ڤڠيدر دان ڤمبلي سلا؞ين مڠاداكن جوالن تروس كڤد ڤڠڬونا.