كداي بوكو ترلتق د Tamarind Square دسيني ايت بركلواسن 37,000 كاكي ڤرسڬي دان منمڤتكن ستڠه جوتا بوكو سكالي ڬوس منجادي كداي بوكو تربسر سأومڤاماڽ دمليسيا.

مجليس ڤلنچرن چاوڠن كتوجوه BookXcess يڠ مولا دبوک مي لالو ايت توروت دحاضيري ڤڠروسي ايكسيكوتيف كومڤولن Emkay تن سري مصطڤى كمال ابو بكر.

ڤڠاساس BookXcess سنديرين برحد جيكولين ڠ بركات ميسي ڤيهقڽ اداله اونتوق مڠڬالقكن بودايا ممباچ دالم كالڠن رعيت مليسيا تنڤا مڠيرا وقتو.

سلاين ايت كاتاڽ ڤيهق BookXcess ممڤوپاي ميسي سرمڤڠ دوا مات يايت ممڤرتيڠكتكن ڤڠواسان بهاس ايڠڬريس سرتا ممڤركاساكن اورڠ راماي دڠن علمو.

”بوكو ممڤو منچيڤتا ڤلباڬاي كموڠكينن دان ممبري ڬالقن كڤد ڤمباچ سوڤايا براني برميمڤي دان مڠجر چيتا٢“ كاتاڽ كتيک براوچڤ ڤد مجليس ترسبوت.

بلياو بركات BookXcess  كيني مڠڬرقكن اينيسياتيف كباجيقن ‘The Priceless Gift’ ڤد تاهون اين دالم مڠڬالقكن ڤلڠڬن مپومبڠ بوكو كڤد مريک يڠ تيدق برنصيب بايق.