ڤڠروسي جاوتنكواس حال احوال اڬام إسلام، كباجيقن دان بنتوان بنچان، دان هوبوڠن دان كرجاسام سمڤادن نڬري، روزيني را؞يس بركات لبيه 3,000 ڤندودوق يڠ تيڠڬل دكاوسن بركنا؞ن ڤرلو بروسڤادا ترماسوق مپيمڤن بارڠ٢ برهرڬ دتمڤت سلامت.

كاتاڽ كاوسن بركنا؞ن اياله موالا سڠلڠ، كوالا سوڠاي ڤادڠ، كوالا سوڠاي بارو دان كوالا ڤرليس.

بلياو مڠولس كپاتا؞ن ڤوست كاولن بنچان نڬارا، اڬينسي ڤڠوروسن بنچان نڬارا (NADM) جابتن ڤردان منتري سمالم مڠنا؞ي فينومينا ترسبوت. 

منوروت كپاتا؞ن ايت ا؞ير ڤاسڠ ترتيڠڬي دجڠک برلاكو ڤد 10 هيڠڬ 12 اوكتوبر دڠن بنچان 4.48 هيڠڬ 4.91 ميتر دان ريسيكو برلاكو بنجير دڤنتاي بارت سمننجوڠ مليسيا اداله تيڠڬي جک فينومينا ايت برتمبوڠ دڠن هوجن لبت دان اڠين كنچڠ.

روزيني بركات كراجا؞ن نڬري ملالو؞ي اڬينسي٢ بركا؞يتن تله دأره ممبوات ڤمنتاوان تراوتام دكاوسن-كاوسن بريسيكو تيڠڬي.