منوروت سوروهنجاي كومونيكاسي دان مولتيميديا مليسيا (SKMM)، جومله لڠڬنن جالور ليبر تتڤ ڤولا منيڠكت كڤد 2.59 جوتا ڤد 2017 كڤد 2.66 جوتا تاهون لالو.

جلسڽ، سراماي 36.8 جوتا اورڠ ڤولا مروڤاكن ڤلڠڬن جالور ليبر موده اليه، ڤرتومبوهن سباپق 4.3 ڤراتوس اتاو تمبهن 1.5 جوتا ڤلڠڬن، ڤد تاهون لالو.

”ڤنيڠكتن ايت ددوروڠ اوليه چاڤاين 3G دان 4G/LTE يڠ لبيه ملواس، كواليتي رڠكاين يڠ لبيه با؞يق سرتا ڤنيڠكتن ڤرسا؞يڠن دالم ڤاسرن جالور ليبر.

”سلا؞ين ايت، ڤنيڠكتن ترسبوت جوڬ اداله حاصيل اينيسياتيف يڠ دلقساناكن اوليه كراجا؞ن اونتوق منورونكن هرڬ جالور ليبر يا؞يت كلاجوان برڬندا ڤد سڤاروه هرڬ (Double the speed, Half the price) ڤد تاهون لالو،“ جلس SKMM دالم ساتو كپاتا؞ن دسني هاري اين.

تمبه SKMM، لڠكه بركنا؞ن اداله سلارس دڠن اوسها كراجا؞ن اونتوق مپدياكن ڤرخدمتن جالور ليبر بركواليتي تيڠڬي ڤد هرڬ يڠ برڤاتوتن.

جلسڽ، سچارا ڤوراتا، هرڬ اونتوق ڤرخدمتن جالور ليبر بركلاجوان تيڠڬي سوده منورون سباپق 49 ڤراتوس.