منتري بسر داتوق سري احمد باشه مد حنيڤه بركات كاجين اين اداله كسينمبوڠن باڬي ڤلن ڤڠوروسن لمبڠن سوڠاي قدح برسڤادو 2007-2012 دان كاجين يڠ دجالنكن باڬي مڠينتڬراسيكن ڤڠوروسن لمبڠن سوڠاي قدح سرتا ممستيكن كلسترين ڤڠوروسن لمبڠن سوڠاي اين.

”كاجين اين برڤرانن اونتوق ممستيكن ڤمليهاران ڤڠوروسن دان ڤمباڠونن سومبر اير تانه دان سومبر٢ سمولا جادي يڠ لاين دسلارسكن دڠن مڠڬوناكن لمبڠن سوڠاي سباڬاي اونيت ڬيوڬرافي.

”اوبجيکتيف اوتام ڤلقسانان كاجين اين اداله اونتوق مڠيمبڠكن كڤرلوان مانسي دڠن كڤرلوان ڤمليهاران سومبر باڬي ممستيكن كلستارينڽ. كاجين ڤڠحاصيلن ڤلن ڤلقسانان برسڤادو اين مروڤاكن ساتو كاجين مپلوروه مڠناي ڤڠوروسن سومبر اير باڬي لمبڠن سوڠاي قدح يڠ اكن مڠمبيل ماس سلاما انم بولن“ كاتاڽ.

بلياو بركات دمكين كتيک براوچڤ ڤد مجليس ڤراسمين سمبوتن هاري اير سدنيا ڤريڠكت نڬري قدح 2018 دأيكسڤو موافقة قدح دسيني سمالم.