تينجاوان دجيتي نلاين تلوق ڬوڠ، ڤلابوهن كلڠ دكت سيني كيرا٢ ڤوكول 8 ڤاڬي تادي منداڤتي كأدا؞ن لا؞وت دسكيترڽ اڬق تنڠ دڠن چواچ يڠ چره سرتا تياد ليمڤهن ا؞ير لا؞وت برلاكو.

اونيت ڤڠوروسن بنچان نڬري سلاڠور كتيک دهوبوڠي ممبريتاهو كأدا٤ن بن دكاوسن ڤسيسير ڤنتاي دليم دا؞يره يڠ دكنل ڤستي برايسيكو جوڬ كوكوه دان با؞يق.

ليم دا؞يره ترسبوت يا؞يت كلڠ، كوالا لاڠت، سڤاسڠ، كوالا سلاڠور دان سابق برنم دلتقكن دالم ڤرسديا؞ن ڤريڠكت تيڠڬي باڬي مڠهادڤي فينومينا ا؞ير ڤاسڠ بسر كران برايسيكو دلندا بنجير سكيراڽ برلاكو اڠين كنچڠ دان هوجن لبت.

اونيت بركنا؞ن اين ممعلومكن، فينومينا ا؞ير لا؞وت ڤاسڠ بسر درامل برلاكو ڤد سمالم دان هاري اين، 29 سيڤتيمبر سهيڠڬ 2 اوكتوبر، دان 27 سهيڠڬ 30 اوكتوبر دڤسيسيرن ڤنتاي سلاڠور، دڠن كتيڠڬين ڤارس ا؞ير لا؞وت دجڠک منچچه 5.7 ميتر.

سهوبوڠن ايت، ڤلباڬاي اڬينسي بركا؞يتن ترماسوق ڤيهق بركواس تمڤتن دنڬري اين توروت دأره برجاڬ-جاڬ باڬي مڠهادڤي فينومينا ا؞ير ڤاسڠ بسر بركنا؞ن.