اين کران اچارا تاهونن ترسبوت سنتياس منجادي تومڤوان راماي، بوکن سهاج اوليه ڤمينت ڤرما؞ينن تراديسيونل ترسبوت، ماله مشارکت ستمڤت مپقسي ’کأيندهن‘ لاڠيت ڤاسير ڬودڠ دهياسي دڠن ڤلباڬاي بنتوق دان ورنا لايڠ٢ يڠ دتربڠکن.

سأورڠ ڤنياڬ، قمرالدين احمد، 54، يڠ منجوال ڤلباڬاي جنيس لايڠ٢ سچارا سمبيلن مڠاکو؞ي، منجاديکن ڤڠنجورن فيستيۏل ترسبوت اونتوق ممڤراوليه ڤنداڤتن لبيه سابن تاهون.

”ساي منجوال کيرا٢ 100 حنيس لايڠ٢ ڤلباڬاي بنتوق دان سا؞يز دڠن هرڬ سموره RM5 ساتو.

”ماجوريتي ڤمبلي يڠ مڠونجوڠي ڬراي اين ممبلي لايڠ٢ اونتوق انق ماسيڠ٢ باڬي ممبري ڤلواڠ کڤد مريک برما؞ين لايڠ٢ دسيني،“ کاتاڽ دسيني هاري اين.

دي يڠ تله برنياڬ سمڤنا ڤڠنجورون FLLSPG سجق 15 تاهون لالو مڠاکو؞ي ممڤراوليه ڤنداڤتن لبيه سڤنجڠ ڤڠنجورن فيستيۏل ترسبوت.