جماعه دري كومڤولن ڤنربڠن KT1 دان KT2 ايت دبري تعليمت دسوراو دهوتيل أبراج-الجنادريه ترلبيه دهولو سلڤس تيبا دري مدينه منا؞يقي بس.

منونايكن عمره مروڤاكن كواجيڤن كڤد جماعه يڠ ملاكوكن حج تمتع دان جماعه دري مدينه اكن ملاكوكن نية عمره مريک دميقات أبيار علي دالم ڤرجالنن كمكه.

باڬي مپمڤورناكن عمره ڤرتام مريک، جماعه يڠ ددالم احرام تله ملاكوكن طواف دان سعي دان دأخيري دڠن تحلل.

ڤڠوروس مكتب 77 هوتيل أبراج-الجنادريه، محمد نصير محمد يوسف بركات، ڤروسيس ملاكوكن عمره جماعه برجالن لنچر دان تياد لاڤورن كجادين جماعه ڬاڬل كمبالي کهوتيل.