ڤڠهرڬا؞ن ايت دبريكن اوليه ڤجابت ڤنديديقن دا؞يره اين اتس كلبيهن دان كأونيكن ترسنديري محمد شكور يڠ تيدق موڠكين اد ڤد ڤلاجر لا؞ين يا؞يت ڤرصحابتن ايرت دڠن كرباو ڤليهارا؞ن باڤاڽ.

ڤڬاواي ڤنديديقن دا؞يره، جلاني سولوڠ بركات، سيكڤ دتونجولكن ڤلاجر ايت برتڤتن دڠن سارنن كمنترين ڤنديديقن دالم منرڤكن امت بودايا ڤنتيڠ كتيک دسكوله يا؞يت كبهاڬين، كاسيه سايڠ، حرمت-مڠحرماتي دان كما؞نسيا؞ن.

”كأمڤت-امڤت ڤركارا ايت ساي ڤرچاي اد ڤد محمد شكور. دي اداله ساتو دالم سجوتا يڠ تيدق ڤرنه كيت جومڤا ڤد انق٢ لا؞ين جادي، كيت هارڤكن كڤد سموا انق٢ داڤت مڠيكوتي چونتوه با؞يق يڠ اد ڤد بلياو.

”والاوڤون بوكن ڤلاجر يڠ تركهادڤن دان چوما ڤريڠكت ڤرتڠهن تتاڤي دالم ماس سام دي داڤت مپسوايكن ديري دڠن حيوان دان برهوبوڠ دڠن ما؞نسي دسمڤيڠ مڠحرمتي ڬورو،“ كاتاڽ كڤد ڤمبريتا سلڤس مپمڤايكن سيجيل كڤد محمد شكور.

قيصه محمد شكور دڠن كرباو منجادي بوالن نيتيزن سلڤس سكڤيڠ ڬامبر حاصيل بيديقن محمد نزري سليمان منريما انوڬره انتارابڠسا تولر دالم ميديا سوسيال بارو٢ اين.

دڠن ڬلاڬت سرتا ڤلباڬاي اكسي منجا، سلمبا دان برسهاج سمبيل برباريڠ دأتس بلاكڠ كرباو، سلا؞ين ممبلاي دان مڠڬوسوق حيوان ايت چوكوڤ ممبري ڬامبرن كأقربن انتارا انسان دڠن حيوان ڤليهارا؞ن ايت.