دالم كجادين كيرا٢ ڤوكول 9.30 ڤاڬي ايت، مڠسا، سمنه محمد، 55، يڠ سبلوم ايت ممينتا تولوڠ دان چوبا لاري مپلامتكن ديري دتموكن موت برلومورن داره دكاوسن ڬارج رومهڽ اوليه جيرن برسام سواميڽ يڠ توروت ترباريڠ چدرا سلڤس منيكم ديري سنديري.

كتوا ڤوليس دا؞يره ملاک تڠه، اسيستن كيموسيونر افزانيظر احمد بركات، انق للاكي بوڠسو ڤاسڠن ايت براوسيا 25 تاهون يڠ توروت براد درومه ترسبوت سماس كجادين باڬايماناڤون تيدق مڠالمي سبارڠ كچدرا؞ن.

منوروتڽ، كجادين دڤرچايا؞ي برڤونچا درڤد ڤرتڠكرن انتارا ڤاسڠن سوامي ايستري ترسبوت برمولا دبهاڬين داڤور هيڠڬ برلاروتن كڬارج رومه تيريس ساتو تيڠكت بركنا؞ن سبلوم مڠسا دتيكم مڠڬوناكن ڤيساو ڤموتوڠ سايور.

”ڤوليس منريما ڤڠڬيلن برهوبوڠ كجادين ترسبوت كيرا٢ ڤوكول 10 ڤاڬي دان سماس تيبا دتمڤت كجادين، ڤوليس منمو؞ي ميت مڠسا وانيتا ترباريڠ دكاوسن ڬارج دڠن امبت كسن تيكمن دروسوق كانن سبهاڬين دڤن دان بلاكڠ باهو كيري.

”سوسڤيک برعمور 56 تاهون يڠ چدرا سلڤس منيكم ديري سنديري دبها\ين ڤروت سباپق دوا كالي دباوا كزون ميره هوسڤيتل ملاک برسام انقڽ باڬي منداڤتكن راوتن لنجوت ماناكالا ميت ايستريڽ دهانتر كهوسڤيتل سام اونتوق بده سياست،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي ڤمبريتا دلوكاسي كجادين دسبنتر تادي.

منوروت افزانيظر، سياستن اول ڤيهقڽ توروت منموكن ڤيساو ڤموتوڠ سايور براوكورن 23 سينتيميتر يڠ دڬوناكن سوسڤيک اونتوق منيكم ايستري دان ديريڽ دلوكاسي كجادين.