منتري دجابتن ڤردان منتري، داتوق سري دوكتور مجاهد يوسف بركات، تابوڠ حاج اكن براوسها منڠڬوڠ سوبسيدي لبيه RM306 جوتا سوسولن ڤنيڠكتن كوس درڤد RM22,450 سأورڠ كڤد RM22,900.

ماله كاتاڽ، دالم تيمڤوه 10 تاهون اين، تابوڠ حاج جوڬ سوده منڠڬوڠ سوبسيدي باڬي جماعه لبيه RM1 بيليون.

”ڤڠكلن سوبسيدي ترسبوت تيدق اكن مڠڬڠڬو ڤروسيس ڤموليهن تابوڠ حاج دان جوڬ ڤروسيس اڬيهن هيبه تاهون اين يڠ دجڠک اكن دعمومكن سليوات-ليواتڽ مچ ننتي.

”ستاكت اين، كيت ماسيه بوليه مپرڤ لاڬي سڬالا تڠڬوڠن والاوڤون برلاكو ديفيسيت سڤرتي يڠ دلاڤوركن. ماله ڤروسيس ڤموليهن سدڠ برجالن لنچر والاوڤون اڬق بيمبڠ ڤد مولاڽ،“ كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار دمنارا TH، جالن تون رزاق، دسيني هاري اين.

يڠ توروت حاضير تيمبلن منتري دجابتن ڤردان منتري، فيزيه صالح، ڤڠروسي تابوڠ حاج، تن سري مد. نور يوسف دان كتوا ڤڬاواي ايكسيكوتيف تابوڠ حاج، داتوق سري ذوكري سامت.