نامون، روزالي محمد يونس، 38، توروت بركوڠسي راس تركجوت اڤابيلا ددكتي ڤوست ڤڠوتن زكاة (PPZ) MAIWP اونتوق مپرهكن بنتوان خيرات كماتين دباوه سكيم كفاله مذكي برجومله RM3,000.

جلس روزالي، واڠ ترسبوت اداله حاصيل ڤمبايرن زكاة يڠ دلاكوكن ارواح ايستريڽ دباوه سكيم كفاله مذكي سكيتر جانواري لالو.

دي (ارواح) ڤرنه چريتا ڤد ساي تنتڠ ساتوسكيم زكاة، چوماڽ سجق بيلا دي بوات ڤموتوڠن ايت ساي تق ڤستي. دان ڤد هاري ڤڠبومين ايستري ساي تو استاذ شكري (كتوا ڤڬاواي ايكسيكوتيف PPZ) داتڠ دان بلياو چاكڤ يڠ ارواح ايستري ساي ڤمباير زكاة دباوه سكيم كفاله مذكي دان ڤيهق PPZ تله هيلڠ سأورڠ ڤمباير زكاة.

”ڤد هاري ترسبوت جوڬاله ڤيهق PPZ سرهكن واڠ RM3,000 كڤد ساي سباڬاي واريث باڬي ڤيهق ايستري،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي بارو٢ اين.

روزالي يڠ برخدمت سباڬاي ڤوليس بنتوان دكومڤليک س إسلام ڤوتراجاي توروت مڠاكو؞ي واڠ يڠ دڤراوليهي ايت باپق ممبنتو ديريڽ سرتا كلوارڬ.