سلطان نزرين برتيته، دڠن ڤيندا؞ن ڤنورونن حد اوسيا لايق مڠوندي درڤد 21 كڤد 18 تاهون، سباپق 7.8 جوتا ڤڠوندي بهارو دجڠک تردفتر سچارا اوتوماتيک منجلڠ ڤيليهن راي عموم ک-15 (PRU-15) جک اي دأداكن ڤد 2023 يا؞يت ڤنيڠكتن لبيه 50 ڤراتوس بربنديڠ PRU-14.

بڬيندا برتيته، دڠن اونجورن 15 جوتا اتاو 66 ڤراتوس ڤڠوندي براد دالم زون اوسيا انتارا 18 هيڠڬ 40 تاهون، اي دليهت ممبري كواس لبيه بسر كڤد انق مودا اونتوق منچورقكن كڤيمڤينن نڬارا سرتا مميليه كراجا؞ن.

تيته بڬيندا، مميليه كراجا؞ن اداله ڤركارا سريوس كران نصيب رعيت دان نڬارا برڬنتوڠ كڤد مريک يڠ دبريكن كواس اونتوق ممبنتوق كراجا؞ن، جوسترو ڤنيلاين هندقله دأساسكن كڤد ڤميكيرن يڠ راسيونل دڠن برترسكن فكتا دان بوكنڽ سينتيمن ماهوڤون ايموسي.

”انق مودا ڤرلو دبيمبيڠ اڬر ممهمي ارتي دان عملن ديموكراسي يڠ ممبينا، سيستم كراجا؞ن، ڤنتدبيرن، ڤروسيس ڤمبنتوقن كراجا؞ن دان ايليمن٢ يڠ واجب دميليقي اوليه ڤميمڤين.

”انق مودا ڤرلو دبيمبيڠ اونتوق مميليقي نيلاي٢ مورل يڠ بتول برڤقسيكن اوندڠ٢، مميليقي كماتڠن منيلاي انتارا يڠ معروف دڠن يڠ موڠكر، عريف ممبيذاكن انتارا فكتا دڠن فتنه، بيجقسان مڠنلي انتارا ڤرمات دڠن كاچ.

”انق مودا ڤرلو دبريكن چوكوڤ ڤنددهن دان ڤڠتاهوان مڠنا؞ي ايليمن كنڬارا؞ن دان تاتانڬارا. اونتوق ايت، ڤمبنتوقن شخصيه دان جاتي ديري، ڤرلو دڤوڤوق دان دجاديكن كومڤونن دالم كاندوڠن ڤنديديقن نڬارا،“ تيته بڬيندا كتيک بركنن براڠكت مراسميكن استعادت كونۏوكيشن ک-48 ڤوليتيکنيک اوڠكو عمر دسيني سمالم.