سلطان سلاڠور سلطان شراف الدين ادريس شاه برتيته ڬولوڠن اين جوڬ تيدق بوليه دبياركن درڤد تروس مڠهاسوت رعيت ممبڠكيت سرتا ممڤرسوالكن ڤرجنجين ’كونترک سوسيال‘ يڠ تله دڤرستوجوي اوليه قوم٢ ماجوريتي دمليسيا سبلوم نڬارا منچاڤاي كمرديكان.

بڬيندا برتيته ڤرجنجين يڠ تله دڤرستوجوي اين تله دترجمهكن كدالم ڤرلمباڬان ڤرسكوتوان يڠ دڬونا ڤاكاي سهيڠڬ كهاري اين.

”والاو براولڠ كالي بيتا تله مپنتوه تنتڠ ايسو٢ اين نامون بيتا اكن تروس برسوارا دان منڬسكن بهاوا تياد سبارڠ تولق عنصور دالم چوبان ڬولوڠن ترتنتو مڠيكيس كواس دان كأيستيميوان يڠ ترمعطوب ددالم ڤرلمباڬان ڤرسكوتوان اين.

”ڤرانن راج٢ ملايو دالم ممايوڠي كسوچين اڬام إسلام سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان دان ممليهارا كدودوقن ايستيميوا اورڠ ملايو دان قوم بوميڤوترا تنڤا مڠتڤيكن حق قوم لاين اكن تروس برتاڤق دنڬارا اين دان دڤرتاهنكن“ تيته بڬيندا.

سلطان سلاڠور برتيته ڤد ڤروڬرم ملتقى سلطان شراف الدين ادريس شاه 2018 سيمينر ڤميكيرن ليبراليسمى دان ڤلوراليسمى سرتا ڤلنچرن بوكو فتوى ورتا كراجان نڬري سلاڠور دسيني هاري اين.

توروت حاضير منتري بسر سلاڠور اميرالدين شاري مفتي سلاڠور داتوق محمد تمييس عبدالواحد دان ڤڠروسي مجليس اڬام إسلام سلاڠور داتوق محمد خسرين موناوي. – برنام