تيته ايت دسمڤايکن اوليه ستيا؞وسها سوليت بڬيندا، داتوق محمد مونير باني منروسي سورت يڠ دعلامتکن کڤد ستيا؞وسها کراجا؞ن نڬري سلاڠور داتوق محمد امين احمد احيا دان داتوق باندر شاه عالم، داتوق احمد زاهارين محمد سعد.

”اوڤراسي ڤنوکرن ڤاڤن تندا جالن اين هندقله دلقساناکن دڠن سڬرا دان داڤت دسلسايکن سليوات-ليواتڽ سبلوم تاريخ سمبوتن اولڠ تاهون هاري کڤوترا؞ن ک-73 سلطان سلاڠور يا؞يت ڤد 11 ديسيمبر اين،“ دمکين منوروت بلياو دالم سورت برتاريخ هاري اين.

تيته بڬيندا ايت دڤرچايا؞ي سوسولن لاڤورن ميديا سبلوم اين مڠنا؞ي ببراڤ ڤاڤن تندا نام جالن دشاه عالم يڠ سبلوم اين دتوليس دڠن بهاس ملايو دان جاوي نامون کمودين دتوکر کڤد توليسن چينا سرتا مڠکلکن بهاس ملايو.

سبلوم اين، تولر دميديا سوسيال مڠنا؞ي تويتر ميليق سأورڠ ڤندودوق شاه عالم ممڤرسو؞الکن کواجرن ڤاڤن تندا نام جالن دکاوسنڽ دتوليس دڠن بهاس چينا.

اينديۏيدو برکنا؞ن توروت ممڤرسو؞الکن کمان مڠهيلڠڽ توليسن جاوي يڠ سبلوم اين دڬوناکن ڤد ڤاڤن تندا نام جالن ايت.

مجليس باندراي شاه عالم (MBSA) کتيک ممبري معلوم بالس کڤد ڤڠڬونا تويتر ترسبوت ممعلومکن بهاوا مشوارت جاوتنکواس تتڤ کراجا؞ن تمڤتن نڬري سلاڠور يڠ دأداکن ڤد 13 جانواري 2017 تله مموتوسکن ڤڠڬونا؞ن ڤاڤن تندا نام جالن دويبهاس سلا؞ين درڤد توليسن رومي.