منتريڽ، تن سري نوه عمر بركات، سبلوم اين رومه ترنسيت PPR دبينا باڬي ممبوليهكن اورڠ راماي مپيوا رومه ترسبوت دڠن قدر سيوا يڠ رنده سبلوم دڤيندهكن كڤرومهن ككل.

منوروتڽ، كمودهن ترسبوت دڤركنلكن باڬي ممبري ڤلواڠ كڤد ڤپيوا يڠ برڤنداڤتن رنده مميليقي رومه سنديري.

كمنترين اكن مڠكاجي سمولا داسر باڬي ممبوليهكن ڤپيوا مميليقي رومه ترنسيت PPR منروسي سكيم سيوا بلي.

”سكيم ترسبوت اكن دڤرلواسكن ڤلقسانا؞نڽ كسموا ترنسيت PPR دسلوروه نڬارا،“ كاتاڽ ڤد سيدڠ اخبار سلڤس مڠاداكن لاوتن PPR هرموني دڤايا ناهو دسيني هاري اين.

يڠ توروت حاضير ڤڠروسي جاوتنكواس ڤرومهن دان كراجا؞ن تمڤتن، بكلن ا؞ير، سومبر ا؞ير دان تناڬ نڬري، داتوق بدرول هشام هاشم.