كتوا ڤوليس ڤيراق، داتوق رازرالدين حسين بركات، كرتس سياستن ايت تله دهانتر كڤد ڤڠاره ڤندعوا؞ن نڬري هاري اين اونتوق تيندقن لنجوت.

“لاڤورن كيميا دان ڤراوبتن درڤد جابتن كيميا دان هوسڤيتل تله كيت ڤراوليه اثنين لالو ماناكالا كرتس سياستن جوڬ تله كيت اڠكت كڤيهق ڤڠاره ڤندعوا؞ن نڬري اونتوق منداڤت كڤوتوسن.

“ساي ڤرچاي ڤيهق ڤڠاره ڤندعوا؞ن نڬري اكن مڠڠكت ڤركارا اين كڤوتراجاي (ڤڬوام نڬارا). جادي، كيت ماسيه منوڠڬو جواڤن،” كاتاڽ.

بلياو بركات دمكين كتيک دتمو؞ي سلڤس مڠحاضيري ڤرهيمڤونن بولنن ايبو ڤجابت ڤوليس كونتينجن (IPK) ڤيراق دسيني هاري اين.

ڤد 8 جولاي لالو، سأورڠ ورڬ ايندونيسيا برعمور 23 تاهون ممبوات لاڤورن ڤوليس مندعوا دروڬول ڤڠروسي ڤرومهن، كراجا؞ن تمڤتن، ڤڠڠكوتن عوام، حال احوال بوكن إسلام دان كامڤوڠ بهارو نڬري، ڤاول يوڠ چو كيوڠ درومه مجيكنڽ ايت دمرو دسيني.