رماج يڠ براصل دري ڬوا موسڠ، كلنتن ايت مڠمبيل كڤوتوسن اونتوق داتڠ سنديري كڤولاو ڤينڠ دڠن منا؞يقي بس تنڤا دتمني كلوارڬ كران ماهو منجيمتكن واڠ ڤربلنجا؞ن.

دي يڠ مروڤاكن انق كتيڬ درڤد 12 براديق ايت جوڬ منچوري ڤرهاتين راماي ڤد سيسي ڤندفترن ڤلاجر بهارو کUSM كران قيصه هيدوڤڽ يڠ تولر منروسي ميديا سوسيال ايكورن ترڤقسا منجوال ڤتاي اونتوق منمڤوڠ ڤربلنجا؞نڽ باڬي مماسوقي USM.

محمد عيزات بركات، دي منا؞يقي بس کڤولاو ڤينڠ سأورڠ ديري كلمارين دان منومڤڠ تيدور درومه باڤ ساودارا دباين لڤس دسيني، سبلوم مندفتر ماسوق کUSM هاري اين.

”ساي داتڠ سنديري ڬوا موسڠ تنڤا دتمني ايبو باڤ كران ماهو جيمتكن واڠ ڤربلنجا؞ن دان ساي برتريما كاسيه كڤد باڤ ساودارا دسيني يڠ باپق ممبنتو مڠوروسكن ڤندفترن ساي کUSM.

”ساي برشكور كران داڤت منروسكن ڤڠاجين دUSM والاوڤون سبلوم اين ساي همڤير منڠڬوهكن ڤڠاجين كران تيدق ممڤو ممباير واڠ ڤندفترن،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي دUSM، دسيني هاري اين.