منوروت سومبر، کدوا-دوا اڠڬوتا ڤوليس براوسيا 50 دان 28 تاهون يڠ برتوڬس دبالاي ڤوليس ڤاڬوه ايت دتاهن ڤوکول 4 ڤتڠ دڤجابت SPRM چاوڠن باتو ڤاهت.

تڠکڤن ايت دبوات سوسولن درڤد ڤناهنن سأورڠ اڠڬوتا ڤؤليس برڤڠکت لن س کوڤرل يڠ بکرجا دبالاي سام کلمارين کران دشکي تله منريما واڠ رسواه RM700 سچارا بولنن درڤد سأورڠ ستف کونترکتور سجق نوۏيمبر 2017 هيڠڬ جانواري 2018.

”کدوا-دوا اڠڬوتا ڤوليس برکنا؞ن دشکي تله منريما سبهاڬين درڤد واڠ RM700 رسواه بولنن باڬي نوۏيمبر دان ديسيمبر 2017 دان جانواري 2018 يڠ دتريما اوليه سوسڤيک ڤرتام.

”حاصيل سياستن يڠ دجالنکن منداڤتي کدوا-دوا سوسڤيک توروت منريما واڠ رسواه ترسبوت اونتوق توجوان يڠ سام، يا؞يت سباڬاي دوروڠن سوڤايا تيدق مڠمبيل تيندقن کأتس ماجيقن ڤڠادو يڠ مڠمبيل ڤکرجا اسيڠ تنڤا ڤرميت بکرجا دتاڤق ڤمبينا؞ن سکيتر ڤکن ڤاڬوه،“ کاتاڽ دسيني.  

سمنتارا ايت، ڤڠاره SPRM نڬري، داتوق عزمي الياس کتيک دهوبوڠي مڠصحکن ڤناهنن ترسبوت.