نامون بڬيتو، باڬي دوا ايبو توڠڬل دباتو 6 دسيني، ايمڤين ايت هاڽ اڠن٢ كوسوڠ يڠ سوكر دچاڤاي.

سباليقڽ، نوريده محمد نور، 40، برسام اديقڽ، نوريزن، 38، برشكور كڤد اﷲ كران ماسيه ممڤوپا؞ي تمڤت تيڠڬل دسبواه رومه اوسڠ ڤنيڠكلن ارواح ايبو مريک، زاويه جوسوه.

جک مليهت رومه يڠ دديامي اوليه دوا ايبو توڠڬل ايت، كأدا؞نڽ چوكوڤ ضعيف دڠن بومبوڠڽ بوچور، لنتاي تيدق ممڤوپا؞ي تيكر ڬته، تمڤت تيدور هاڽ برالسكن تيلم اوسڠ سرتا تياد اسڤيک كسلامتن.

والاوڤون رومه ايت دبينا تيدق سمڤورنا، تتاڤي ايت اداله ساتو-ساتوڽ تمڤت ڤرليندوڠن يڠ دميليقي نوريده دان نوريزن باڬي منروسكن كلڠسوڠن هيدوڤ مريک.

نوريده بركات، رومه سربا ككورڠن يڠ دبينا اتس تانه ميليق اينديۏيدو لا؞ين ايت ددودوقي مريک سجق 2004.

”اين ساج تمڤت تيڠڬل يڠ ساي اد، دڠن كأدا؞ن ساي يڠ تيدق بكرجا دان هاڽ برڬنتوڠ هيدوڤ ڤد ڤينچين ارواح سوامي RM900 سبولن، ساي تيدق ممڤو اونتوق مپيوا رومه لا؞ين يڠ لبيه سليسا.

”دڠن دو؞يت ايت، ساي ڤرلو منڠڬوڠ دوا انق يڠ برسكوله دسكوله منڠه كبڠسا؞ن (SMK) ليڤر دسيني دان سأورڠ انق بوڠسو براوسيا تيڬ تاهون يڠ مان كوس سوسو دان لمڤين ڤاكاي بواڠ RM200 سبولن،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي دسيني هاري اين.