دالم كجادين كيرا٢ ڤوكول 9.20 ڤاڬي سمالم ايت، ميت سوامي ايستري براوسيا 27 دان 31 تاهون ايت دتموكن اوليه ڤميليق رومه بركنا؞ن.

كتيک دتموكن، ميت سوامي براد دالم كأدا؞ن ترڬنتوڠ ڤد الڠ ددالم بيليق رومه سيوا رومه بركنا؞ن ماناكالا ميت ايستري دتموكن دأتس كاتيل.

كتوا ڤوليس دا؞يره سبرڠ ڤراي اوتارا (SPU)، اسيستن كوميسيونر نورزايني محمد نور بركات ڤيهق ڤوليس تيدق منولق كموڠكينن وانيتا بركنا؞ن دبونوه سواميڽ دڠن چارا ملمسكن مڠسا.

”حاصيل بده سياست منداڤتي ڤونچا كماتين اداله عاقبة دلمسكن دڠن ڤربواتن يڠ دسڠاجاكن.

”كموڠكينن بسر سي ايستري دلمسكن دڠن اوبجيک يڠ لمبوت سڤرتي بنتل اتاو توالا دان وقتو كماتين وانيتا اين دأڠڬركن برلاكو دالم ماس دأنتارا 24 هيڠڬ 36 جم،“ كاتاڽ دسيني هاري اين.

منوروت نورزايني، كتيک دتمو؞ي، كأدا؞ن ميت سي ايستري ترباريڠ اتس كاتيل سچارا ترلنتڠ برسليموت سهيڠڬ کڤارس دادا دڠن موک بڠكق سرتا مولوت برداره دتوتوڤي توالا برورنا ڤوتيه.