بكس اهلي ديوان اوندڠن نڬري (ADUN) ڤرمس ايت بركات، اد سستڠه ڤيهق منودوهڽ برتڠڬوڠجواب ملولوسكن ڤمبوكا؞ن دان اوڤراسي كيلڠ دڤاسير ڬودڠ سرتا مڠڬسا اڬر ڤيهق بركواس تراوتاماڽ سوروهنجاي ڤنچڬهن رسواه مليسيا (SPRM) مپياست دان ممبوڠكرڽ.

“ساي ايڠين منڬسكن ببراڤ ڤركارا. ڤرتام، كلولوسن ڤمبوكا؞ن اتاو اوڤراسي سسبواه كيلڠ دڤاسير ڬودڠ بوكنله كواس دان توڬس ADUN يڠ ترليبت، ستيدق-تيدقڽ تيدق سماس ساي منجادي ADUN.

“سباليقڽ، كلولوسن دان اوڤراسي كيلڠ اداله دباوه بيدڠ كواس دان ڤمنتاوان ڤيهق بركواس تمڤتن (مجليس ڤرباندرن ڤاسير ڬودڠ) ماناكالا ڤركارا٢ يڠ مليبتكن ليسين، ڤمنتاوان سرتا شرط٢ تمبهن ڤولا، كباپقنڽ اداله دباوه بيدڠ كواس كراجا؞ن ڤرسكوتوان دان اڬينسي يڠ بركا؞يتن.

“جادي، ساي برسديا، ماله ساڠت مڠڬالقكن جک اورڠ راماي اتاو مان٢ ڤيهق مڠڬسا كراجا؞ن نڬري مپيمق دان منددهكن نام كيلڠ يڠ ترليبت دالم ڤنچمرن اين. درڤد معلومت ترسبوت، كيت سموا اكن داڤت مڠتاهو؞ي سياڤاكه ڤيهق يڠ ملولوسكن ڤمبوكا؞ن دان اوڤراسي ترسبوت،” كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن دسيني هاري اين.