ڤروڬرم ترسبوت دلقساناكن دڠن كرجاسام يايسن ڤنديديقن تيڠڬي ناسيونل (PTPTN) سرتا ببراڤ اڬينسي بركا؞يتن.

منتري بسر، داتوق سري محمد خالد نوردين بركات، ڤروڬرم ايت دڤركنلكن دالم اوسها مپدياكن سومبڠن اول ڤنديديقن.

”كراجا؞ن نڬري ممڤراونتوقكن سباپق RM500,000 سباڬاي دانا يڠ اكن دبريكن كڤد ساسرن 10,000 بايي يڠ لاهير دجوهر باڬي تاهون 2018.

”دانا ڤنديديقن اين اكن دبريكن دالم بنتوق سومبڠن چارومن برنيلاي RM50 كدالم اكا؞ون SSPN-I ستياڤ بايي يڠ دلاهيركن ڤد تاهون اين،“ كاتاڽ سماس مراسميكن دانا ديديق جاوهر Kids دان بنتوان كما؞نسيا؞ن سجاڬت، دسيني سبنتر تادي.

محمد خالد بركات، مجليس اڬام إسلام نڬري جوهر (MAINJ) هاري اين توروت ممڤركنلكن بنتوان كما؞نسيا؞ن سجاڬت يڠ دساسركن كڤد مريک يڠ ممرلوكن ڤراونتوقن سباپق RM500,000.

”سومبڠن برسومبركن هرتا بيت المال اين دبريكن دالم بنتوق one-off باڬي ممبنتو مريڠنكن ببن ڤساكيت ترماسوق بوكن إسلام دان كلوارڬ ترماسوق يڠ منداڤت راوتن دهوسڤيتل كراجا؞ن دنڬري جوهر،“ كاتاڽ.

كاتاڽ، ڤمبرين ايت توروت منچاكوڤي ڤمبلين ڤرالتن ڤراوبتن، بنتوان سڬرا باڬي كڤرلوان ماكنن دان ڤمبيايا؞ن تمبڠ خدمت ڤڠڠكوتن عوام.