ماناکن تيدق، ايم يڠ سڤاتوتڽ دجوال RM10 سأيکور دبري ڤوتوڠن سڤاروه هرڬ حاصيل کڤريهاتينن اهلي ڤرليمن کڤالا باتس، داتوق سري ريزل مريچن ناينا مريچن.

سلا؞ين ايم، توروت منداڤت ڤرمينتا؞ن تيڠڬي درڤد ڤڠونجوڠ اداله برس، ڬولا، ايکن، سربوق مينومن ميلو دان سوسو تين يڠ جوڬ دجوال جا؞وه لبيه موره درڤد هرڬ ڤاسرن.

کمنترين ڤرداڬڠن دالم نڬري، کوڤراسي دان کڤڠڬونا؞ن (KPDNKK) يڠ مڠىجورکن ڤروڬرم ايت مپدياکن سوبسيدي هرڬ بارڠن سهيڠڬ RM47,300 سبلوم دتمبه RM3,000 لاڬي اوليه ريزل مريچن.

منوروت ريزل مريچن، ڤروڬرم جوالن ايت دأداکن باڬي ممبنتو رعيت باوهن مڠورڠکن کوس سارا هيدوڤ اونتوق ممبلي بارڠن کڤرلوان هارين ڤد هرڬ يڠ موره.

”ڤد اولڽ KPDNKK سوده باڬي سوبسيدي سباپق RM47,300 نامون ساي برستوجو منمبه لاڬي RM3,000 سوبسيدي اونتوق ممبوليهکن ڤڠونجوڠ ممبلي تيڬ ايتم يا؞يت ايم، برس دان ايکن دڠن ديسکا؞ون ايستيميوا.

”همڤير 5,000 ڤڠونجوڠ حاضير ڤد ڤروڬرم کالي اين يڠ جولوڠ٢ کالي دأداکن دان دجڠک اکن دڤرلواسکن ککاوسن لا؞ين دڤرليمن اين بولن هادڤن،“ کاتاڽ کڤد ڤمبريتا دسيني هاري اين.