منوروت كتوا جابتن سياستن جنايه سلاڠور سينيور اسيستن كوميسيونر فضيل احمت اينديۏيدو لاين يڠ توروت دكنلي مڠسا اياله باڤ تيري داتوق ابڠ كاندوڠ انق ڤڠاسوه جيرن تمن للاكي ايبو اتاو راكن٢ مڠسا.

بلياو بركات ستاتيستيک باڬي جانواري هيڠڬ اوكتوبر ڤد تاهون اين منونجوقكن بهاوا درڤد 333 كيس دلاڤوركن هاڽ 24.4 ڤراتوس كيس دلاكوكن اوليه ڤلاكو يڠ تيدق دكنلي ماناكالا 75.7 ڤراتوس دلاكوكن اوليه اينديۏيدو يڠ دكنلي.

”ستاتيستيک ترسبوت منونجوقكن ساتو كأدان يڠ ممبيمبڠكن دان دخواطيري جنايه سيكسوال سومبڠ محرم اين دتريما دالم مشاركت. ماله كيرا٢ تيڬ كيس جنايه سيكسوال كانق٢ دلاڤوركن ڤد ستياڤ ميڠڬو.

”اين ڤرلو دبري ڤرهاتين كران اينديۏيدو يڠ دكنلي اين سڤاتوتڽ منجاڬ كانق٢ تربابيت بوكنڽ منجاديكن مريک سنديري منجادي سوسڤيک كڤد جنايه سيكسوال اين“ كاتاڽ.

بلياو بركات دمكين دالم ڤروڬرم ميديا Talk جنايه سيكسوال ترهادڤ كانق٢ اوليه جابتن سياستن جنايه (JSJ) سلاڠور دأيبو ڤجابت ڤوليس كونتينجن سلاڠور دسيني سمالم.

دالم ڤد ايت فضيل ممبريتاهو ڤنمبهن كيس جنايه سيكسوال كانق٢ توروت منچاتت ڤنمبهن سباپق 46 كيس يايت 333 كيس دلاڤوركن ڤد تاهون اين بربنديڠ 287 ڤد 2017.