ستيسين ايت تروس منچاتتكن ڤنيڠكتن دالم باچا؞ن يا؞يت 209 ڤد ڤوكول 10 ڤاڬي تادي، 12 تڠه هاري (218) دان 2 ڤتڠ (222).

ستيسين لا؞ين دسلاڠور توروت چاتت IPU ڤد تاهڤ تيدق صيحت يا؞يت انتارا 105 هيڠڬ 149 دببراڤ كاوسن ڤد ڤوكول 3 ڤتڠ تادي.

سمنتارا ايت سهيڠڬ ڤوكول 3 ڤتڠ، نڬري-نڬري دسمننجوڠ توروت منچاتتكن ڤنيڠكتن باچا؞ن IPU تاهڤ سام دكت ببراڤ دا؞يره دجوهر سڤرتي تڠكق (149)، سڬامت (120) دان باتو ڤاهت (112) بربنديڠ 10 ڤاڬي تادي.

توروت براد دالم تاهڤ تيدق صيحت اياله ملاک (111 هيڠڬ 121)، نڬري سمبيلن (119 هيڠڬ 144)، ڤيراق (79 هيڠڬ 137)، ڤولاو ڤينڠ (98 هيڠڬ 110) دان قدح (112).

رومڤين دان تمرلوه، ڤهڠ توروت منچاتتكن باچا؞ن IPU ڤد تاهڤ تيدق صيحت يا؞يت 178 دان 111.