منتري ڤنديديقن، داتوق سري مهذر خالد بركات، منروسي لاڤورن ترسبوت، كمنترين داڤت مڠنل ڤستي بيلڠن كيس دان برتيندق مڠتاسي مسئله ايت سچڤت موڠكين.

 

”كيس داده سبنرڽ سريوس دان تله منجالار بوكن سهاج مليبتكن ڤلاجر سكوله منڠه، تتاڤي جوڬ دسكوله رنده. اوليه ايت، سكيراڽ ترداڤت كيس دسكوله، ڤيهق سكوله دمينتا ملاڤوركن كيس تروس كڤد JPN.

 

”جاڠن چاكڤ هاڽ كران ترداڤت دوا اتاو تيڬ كيس مليبتكن ڤلاجر، كيت تيدق ماهو لاڤوركن. كيت مينتا ڤڠتوا دان ڬورو بسر ملاڤوركن سڬرا كڤد PPD سبلوم دسراه كڤد JPN اونتوق تيندقن لنجوت.” كاتاڽ.

 

بلياو بركات دمكين كتيک دتموي سلڤس مجليس ڤراسمين سكوله منڠه كبڠسا؞ن كامڤوڠ ڤيرق، باتو كوراو يڠ دسمڤورناكن سلطان ڤيرق، سلطان نازرين معيذالدين شاه سمالم.

 

توروت برڠكت، راج ڤرمايسوري ڤيرق، توانكو زار سليم راج مودا ڤيرق، راج جعفر راج مودا موسى راج دهيلير ڤراق، راج ايسكندر ذلكرناين سلطان ادريس شاه دان راج ڤوان مودا ڤيرق، تونكو سوريا سلطان عبدالحاليم.