تيمبلن ڤردان منتري برکات، مان٢ ڤيهق يڠ ممڬڠ جاوتن منتري دکمنترين ڤنديديقن تيدق سهاروسڽ برتيندق موجودکن ’ليڬاسي‘ بهارو دالم کمنترين برکنا؞ن.

جلس بلياو، انق٢ ڬينراسي ماس دڤن تيدق سهاروسڽ دجاديکن باهن اوجي کاجي دان منڠڬوڠ ببن ستياڤ کالي وجودڽ دالم داسر ڤنديديقن نڬارا.

”سبب ايت، دالم ريسولوسي تادي ساي سمڤت سارنکن کڤد کلوستر ڤنديديقن سوڤايا مماسوقکن سارنن سسياڤ سهاج يڠ منجادي منتري ڤنديديقن تيدق چوبا موجودکن ليڬاسي سنديري کتيک منجادي منتري.

”اتس ببراڤ سبب کيت داڤت ليهت دالم سيکتور ڤنديديقن برلاکو برباڬاي چاچامربا، هيڠڬ اخيرڽ کيت هيلڠ ايدنتيتي سنديري،“ کاتاڽ کتيک براوچڤ منوتوڤ اجتماع مجليس ڤرونديڠن إسلام کبڠسا؞ن 2018، دسيني هاري اين.

يڠ توروت حاضير، منتري دجابتن ڤردان منتري، داتوق سري جميل خير بهاروم دان تيمبلنڽ، داتوق دوکتور اشرف وجدي دوسوکي.