كحاضيرن كومڤولن ڤماكاي كوستوم يڠ بياساڽ مميليه واتق٢ كرتون تركنل سڤرتي Bugs Bunny دان Mickey Mouse كيني منجادي ڤپري مجليس اتاو اچارا ترماسوقله دنڬري اين.

نمڤق سرونوق دمات كاسر اڤابيلا ’ڤمينت‘ بركرومون مڠمبيل ڬامبر برسام تتاڤي ڤماكاي كوستوم سبنرڽ ڤرلو ممڤوپا؞ي كصبرن تيڠڬي اونتوق مناهن ڤانس لبيه٢ لاڬي اڤابيلا اچارا برلڠسوڠ دسياڠ هاري.

ساله سأورڠ ڤڠڬيات، محمد حكيمي رملي، 20، بركات، مماكاي كوستوم سأومڤام سسأورڠ ممبوڠكوس بادن سنديري دڠن سليموت يڠ تبل.

كاتاڽ، سبا؞يق سهاج براد دالم كوستوم ڤنوه، كومونيكاسي سچارا ليسن منجادي سوكر دان مريک لبيه باپق مڠڬوناكن اشارت.

”سماس نق ڤاكاي كوستوم جوڬ كيت ڤرلوكن بنتوان اورڠ لا؞ين جک كصبرن تيڠڬي ايت ساڠت ڤنتيڠ، اول٢ دولو ميمڠ راس ڤنيڠ دان ماهو ڤيتم سبلوم داڤت ممبياساكن ديري.

”ڤاليڠ مينيما ماس اونتوق ساتو٢ كرجا اداله تيڬ جم، كيت ڤرلو برتاهن سڤنجڠ تيمڤوه ايت اونتوق ممبوات اكسي سسواي سباڬاي واتق كرتون يڠ ڤرياڠ دان مسرا.

”ڤمينت اوتام كامي اداله كانق٢، كنا لاين مريک دڠن با؞يق بيارڤون سوده بركالي-كالي سستڠهڽ داتڠ برسلام ماله اد يڽڠ مڠيكوري سڤنجڠ كامي برڬرق دالم ساتو٢ اچارا،“ كاتاڽ.

محمد حكيمي سوده همڤير ستاهون بكرجا سچارا سمبيلن سباڬاي ’مسكوت‘ دباوه ساتو كومڤولن ڤرسمبهن دباندر اين اونتوق منمبه ڤنداڤتن.

سأورڠ ڬاديس دري تومڤت، تور اثيره مت زاوي، 19، ڤولا بركات، سباڬاي سأورڠ وانيتا إسلام، دي تتڤ مماكاي تودوڠ دسباليق كڤالا كوستوم Bugs Bunny يڠ دڤاكايڽ سماس ترليبت منجادي مسكوت دالم ساتو٢ اچارا.