تيمبلن ڤڠاره کصيحتن نڬري (بهاڬين ڤرخدمتن فرماسي) شيخ نور الدين شيخ شهرودين برکات، سيسي FB Live ايت دجالنکن سلاما سجم ستياڤ احد برمولا ڤوکول 3.30 هيڠڬ 4.30 ڤتڠ.

منوروتڽ، سيسي ايت دکنداليکن اوليه سأورڠ موديراتور سرتا سأورڠ اهلي فرماسي سباڬاي ڤانل.

”اين اداله ساله ساتو ڤروجيک انوۏاسي تربهارو دان دمولاکن سجق ديسيمبر تاهون لالو.

”ستاکت اين کيت سوده مڠاداکن لاڤن سيسي سچارا لڠسوڠ دڠن تاجوق برلا؞ينن. انتاراڽ اداله برتاجوق کوسميتيک  براچون، لابل اوبت دان کڤنتيڠن، سوڤليمن، ڤرلو اتاو تيدق، اينسولين دان ڤڠڬونا؞نڽ دان سلامتکه اوبت اندا،“ کاتاڽ.

بلياو برکات دمکين کڤد ڤمبريتا سلڤس مجليس ملفظ دان مننداتاڠني اقرار بيبس رسواه مليبتکن 90 ڤڬاواي فرماسي نڬري اين برسام سوروهنجاي ڤنچڬهن رسواه مليسيا (SPRM) کلنتن، دسيني هاري اين.

لفظ اقرار برکنا؞ن دسقسيکن تيمبلن ڤڠاره SPRM نڬري، روستم ابو حسن.