ڤڠروسي جاوتنکواس ڤرتانين دان ايندوستري اساس تاني نڬري، داتوق سورايا بعقوب، برکات، ڤموليهن ايت مليڤوتي چارا ممبوات چنتومن تونس کڤد ڤوکوق دورين سديا اد دڠن حنيس دورين موسڠ کيڠ دان دوري هيتم.

”کدوا-دوا جنيس دورين ايت تربوقتي اينق دان مميليقي هرڬ ڤاسرن يڠ تيڠڬي دالم دان لوار نڬارا.

”دڠن ايت، ڤروسيس ڤموليهن دوسون دورين ايت دلاکوکن دببراڤ کاوسن ترماسوق دباليڠ، سيق، ڤادڠ ترڤ، کوليم دان باندر بهارو،“ کات سورايا سلڤس ملاوت کيلڠ ڤمڤروسيسن دورين شريکت نيچترون ايندوستريس سنديرين برحد، دکوالا کتيل دسيني سمالم.

بلياو جوڬ توروت مموجي اوسها کيلڠ شريکت ميليق نيچترون ايندوستريس سنديرين برحد يڠ ممڤروسيس دورين اونتوق دجاديکن ڤلباڬاي ڤرودوک ماکنن براساسکن دورين باڬي ايکسڤورت کچينا دان ببراڤ نڬارا لا؞ين.

کيلڠ يڠ براوڤراسي سجق 2012 اين ممڤو مڠلوارکن 10 تن ڤرودوک ماکنن براساسکن دورين سهاري، کات سورايا.