ڤڠاره زون ماريتيم كودت، كومندر بون چين چاو بركات، كسموا سوسڤيک دتاهن دالم اوڤراسي دڤرا؞يرن بركنا؞ن كيرا٢ ڤوكول 10 ڤاڬي.

اوجرڽ، سماس دتاهن كتيڬ-تيڬ مريک ڬاڬل منونجوقكن سبارڠ دوكومن ڤڠنلن ديري يڠ صح.

“حاصيل ڤمريقسا؞ن لنجوت توروت منموكن ببراڤ بارڠن منڠكڤ ايكن يڠ تيدق دبنركن يا؞يت ڤانه.

“سلا؞ين ايت، ببراڤ ڤرالتن يڠ دشكي دڬوناكن اونتوق مڠهيسڤ داده جنيس شابو ترماسوق ساتو بوڠكوسن كچيل دشكي برايسي شابو توروت دتموكن،” كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن دسيني هاري اين.

تمبه چين چاو، حاصيل اوجين ا؞ير كنچيڠ جوڬ منداڤتي دوا درڤد تيڬ سوسڤيک دداڤتي ڤوسيتيف داده جنيس شابو.

بوت دان كسموا سوسڤيک كمودينڽ دباوا كجيتي ماريتيم كودت اونتوق تيندقن لنجوت، جلسڽ. – برنام