باڬايماناڤون ايدينتيتي مڠسا يڠ موت دان ڤاره بلوم دكتاهوي كران كرجا مڠلواركن مڠسا يڠ ترسڤيت ايت ماسيه دلاكوكن اڠڬوتا بومبا.

كتوا ڤوليس دايره سوڤريتيندن محمد توفيق مايدين بركات كمالڠن ايت برلاكو كيرا٢ ڤوكول 3.30 ڤتڠ.

كاتاڽ مڠسا موت دتمڤت كجادين كران مڠالمي كچدران ڤاره دكڤالا دان بادن.

”كمالڠن دڤرچاياي برلاكو اڤابيلا كريتا ڤروتون ويرا دري اره ڬوا موسڠ ككوالا كراي چوبا مموتوڠ دكاوسن بربوكيت دان سليكوه تتاڤي ڬاڬل لالو مرمڤوه لوري مواتن ماكنن ريڠن يڠ دري اره برتنتڠن.

”عاقبتڽ كريتا ايت برلڠڬر سچارا برهادڤن ايت مپببكن سموا مڠسا ترسڤيت دالم كندران“ كاتاڽ