احمد صفوان نيظم قمرالدين، 31، يڠ مروڤاكن اورڠ كورڠ اوڤاي (OKU) ڤڠليهتن بركات، سڤنجڠ تيمڤوه ايت، دي چوما مڠمبيل انتارا RM700 کRM1,000 درڤد ڤنداڤتنڽ ممبا؞يقي سلوار jean ڤد ستياڤ بولن ماناكالا باقي RM1,500 ڬاجي ممبوات سلوار jean دڬوناكن باڬي منمڤوڠ ڤمبايرن انسورن بولنن ميسين ترسبوت يڠ برنيلاي RM2,500.

والاوڤون ڤد اولڽ ترڤقسا سنتياس برجيمت-چرمت، نامون انق جاتي جرتيه، بسوت اين بوليه مناريق نفس لڬا كران ڤرنياڬا؞ن دنيم بواتن تاڠن يڠ دأوسهاكن سجق 2011 برسام ابڠڽ، احمد شكري، 33، دان صحابت قريب، محمد عيدالأخيار برجاي منمبوسي ڤاسرن انتارابڠسا ترماسوق جرمن، امريکا شريكت، ا؞وستراليا  دان سويتزيلند.

كجايا؞ن احمد صفوان نيظم ممبوليهكنڽ ترڤيليه سباڬاي توكوه OKU دان منريما واڠ توناي RM3,000، ڤيالا دان سيجيل ڤڠهرڬا؞ن درڤد سلطان ترڠڬانو، سلطان ميزان زين العابدين دالم مجليس سمبوتن معل هجرة 1441H يڠ برلڠسوڠ دستاديوم نڬري دسيني سمالم.

”ساي برمولا دڠن كرجا٢ ممبا؞يقي سلوار jean درومه، ڤد ماس ايت ساي سلالو برتاڽ ڤد ديري سمڤاي بيلا هندق كرجا بڬيني كران اونتوق ماجو دالم ڤرنياڬا؞ن ساي ڤرلو مڠحاصيلكن سلوار jean بواتن تاڠن دان سكورڠ-كورڠڽ ممڤوپا؞ي جنام سنديري.

”ممندڠكن ڤڠليهتن ساي چوما برڬانتوڠ كڤد مات كيري، جادي ساي تيدق ممڤو اونتوق ملاكوكن كرجا٢ ڤموتوڠن ايكورن سوكر مننتوكن جارق، سا؞يز دان تيمڤليت. ساي بربينچڠ دڠن ابڠ دان مينتا دي بلاجر مموتوڠ دنيم ماناكالا ساي ڤولا فوكوس كڤد ڤروسيس مپاتوكن سلوار jean،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي ڤمبريتا.

احمد صفوان نيظم يڠ بركلولوسن سيجيل كجوروترا؞ن ميكانيكل دري كوليج اونيۏرسيتي TATI (TATIUC) ممبريتاهو، بيارڤون تنڤا سبارڠ لاتر بلاكڠ دالم بيدڠ فيشين دان جاهيتن، تتاڤي مينت يڠ مندالم ڤد ڤمبواتن دان جاهيتن، تتاڤي مينت يڠ مندالم ڤد ڤمبواتن سلوار jean مندوروڠڽ ممڤلاجري علمو ايت منروسي اينترنيت دان بوكو دسمڤيڠ توروت برڬورو دڠن سأورڠ ڤاكر ورڬ كانادا دبڠكوق، تايلند.