سلا؞ين كأدا؞ن رومه يڠ عذور، ستياڤ تتامو يڠ داتڠ ڤستي ڤراسن كوجودن تيراي كا؞ين درواڠ تڠه يڠ مڠهالڠ ڤندڠن مات درڤد بارڠ؍ ڤريبادي توان رومه.

 همڤرن كا؞ين يڠ دأيكت ڤد ڤالڠ كايو ايت حقيقتڽ برفوڠسي سباڬاي ’دينديڠ بيليق تيدور‘ ڤڠهوني ترماسوقله رواڠن اونتوق ايبو برانق تيڬ، سيتي نور عزلينا غني، 27، يڠ بارو سهاج كماتين سوامي، محمد ذوالكفلي عبدالغافر عاقبة سرڠن جنتوڠ ڤد 19 نوۏيمبر لالو.
 
”سبلوم اين ساي دان انق؍ محمد دانيال، 7، محمد اخوان، 4، دان محمد ادم امين، لاڤن بولن تيڠڬل دڤكن، ڤهڠ كران ارواح سوامي بكرجا سباڬاي ڤمندو لوري دسان.

 ”سلڤس كماتينڽ كامي ڤولڠ ككامڤوڠ دان منومڤڠ درومه اين يڠ توروت دهوني ابڠ كندوڠ، محمد مالكي، 29، يڠ بكرجا سباڬاي ڤساوه دان ايستريڽ، نور شهيدا عزيز، 31، سرتا امڤت انق براوسيا انم بولن هيڠڬ 10 تاهون،“ كاتاڽ كڤد ڤمبريتا كتيک دتموي دسيني هاري اين.


 سيتي نور عزلينا يڠ مروڤاكن انق كأنم دري 12 براديق تيدق ممڤوپا؞ي ڤونچا ڤنداڤتن كيني برڬنتوڠ كڤد بلس احسان كلوارڬ تراوتام ايبوڽ، سيتي امينه داود، 56، يڠ تيڠڬل برهمڤيرن.

 سمنتارا ايت، سيتي امينه ڤولا بركات، تمڤت تيڠڬل انق مننتو دان چوچو-چوچوڽ ايت دبينا اتس تانه ميليق سنديري مڠڬوناكن كايو لاما يڠ دكوتيڤ درڤد بكس رومه اورڠ كامڤوڠ يڠ دروبوهكن.


 محمد راوي بركات، ڤيهق جابتن كباجيقن مشاركت (JKM) سوده ملولوسكن بنتوان كانق؍ برجومله RM300 سبولن باڬي منمڤوڠ كڤرلوان انق؍ سيتي نور عزلينا برمولا ڤرتڠهن فيبرواري اين.

 
كيت اكن ممستيكن كلوارڬ اين ممڤوپا؞ي رومه بهارو دان منداڤت بنتوان كباجيقن لا؞ين يڠ دجامين دباوه كراجا؞ن ڤرسكوتوان ڤاكتن هارڤن (PH)، كاتاڽ.