کمنترين ايت دالم ساتو کپاتا؞ن توروت منصيحتکن رعيت مليسيا اونتوق مڠيلق کاوسن يڠ ترججس.

“مريک يڠ سدڠ ملاوت اتاو منتڤ دکاوسن ترسبوت دنصيحتکن اونتوق سنتياس بروسڤادا دان مماتوهي ارهن ڤيهق برکواس تمڤتن.

“رعيت مليسيا يڠ براد دکاوسن ترججس دان ممرلوکن بنتوان کونسولر، دمينتا اونتوق مڠهوبوڠي کدوتا؞ن بسر مليسيا دمانيلا دتالين  6326628200+ اتاو 639178640761+ (سلڤس وقتو بکرجا) اتاو ڤحابت کونسولت جينرل مليسيا دداۏو، ميندانو دتالين 63822214050+ اتاو 639369684001+،” جلس کپاتا؞ن ايت هاري اين.