بلياو بركات أوڤ س ميڬ 3.0 يڠ دلنچركن سجق 1 جولاي لڤس منونجوقكن حاصيل ڤوسيتيف اڤابيلا كاوسن تومڤوان ورڬ اسيڠ دأيبو كوتا سڤرتي كومڤليک س كوتاراي دان ڤاسر سني اڬق لڠڠ ڤد چوتي عموم سمڤنا هاري كبڠسان هاري كڤوتران يڠ دڤرتوان اڬوڠ دان مع الهجرة بارو٢ اين.

منوروتڽ سجق دلنچركن ڤد 1 جولاي لڤس سهيڠڬ سمالم (13 سيڤتيمبر) سباپق 3,134 اوڤراسي دجالنكن دڠن 40,395 ورڬ اسيڠ دڤريقسا دان 10,495 PATI دتاهن.

”تيدق اكن اد تيمڤوه برهنتي باڬي أوڤ س ميڬ 3.0“ كاتاڽ كتيک مپمڤايكن شرحن برتاجوق ’كدولتن دان كسلامتن تنڤا كومڤرومي‘ دباوه سيري شرحن اينتڬراسي ASEAN دأونيۏرسيتي كبڠسان مليسيا (UKM) دسيني هاري اين.

مصطفر بركات جومله ڤنداتڠ اسيڠ يڠ بردفتر كيني منچاتتكن ڤنورونن دري 1.8 جوتا ڤد تاهون لڤس كڤد 1.7 جوتا.