منتريڽ، بارو بيان بركات، ڤيهقڽ ماسيه دالم ڤروسيس منليتي ميريت دان كممڤوان ڤلقسانا؞ن سلڤس منريما تاورن درڤد ماجو هولديڠ س سنديرين برحد (ماجو هولديڠ س) اونتوق مڠمبيل اليه ڤروجيک لبوه راي اوتارا سلاتن (PLUS).

”تاورن ڤڠورڠن كتارا قدر تول ايت سسواتو يڠ مناريق.

”هاڽ سلڤس كڤوتوسن كابينيت دبوات بارو اكن دڤرتيمبڠكن كراجا؞ن سموا چادڠن مڠنا؞ي ڤڠمبيلن لبوه راي برتول دنڬارا اين ترماسوق تاورن ماجو هولديڠ س،“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن دسيني هاري اين.

تون دوكتور محضير سبلوم اين بركات، كراجا؞ن ماسيه مڠكاجي تاورن ماجو هولديڠ س سلڤس مڠموكاكن چادڠن بهارو اونتوق مڠمبيل اليه PLUS.

ڤردان منتري بركات كراجا؞ن ماسيه منليتي چادڠن ڤڠمبيلأليهن يڠ دكموكاكن ماجو هولديڠ س ايت، ترماسوق مڠورڠكن قدر تول.

باڬايماناڤون، منتري كأواڠن، ليم ڬوان إيڠ، دلاڤوركن بركات، كراجا؞ن منولق تاورن ايت سلڤس مڠمبيل كيرا ڤندڠن ڤمڬڠ ساهم اوتام شريكت كونسيسي تول تربابيت.