ڤمڠکو راج ڤهڠ، تڠکو عبداﷲ سلطان اجمد شاه برتيته، سلا؞ين ايت، ڤڠڬونا؞ن توليسن جاوي ڤرلو دڤرلواسکن دڤاڤن تندا ڤجابت، اڬينسي کراجا؞ن دان سموا ڤجابت ڤنديديقن دنڬري اين.

”توليسن جاوي جوڬ ڤرلو تروس دأجر دسکوله-سکوله سهيڠڬ کڤريڠکت اونيۏرسيتي دان ڤرتنديڠن منوليس توليسن جاوي ميثلڽ، اکن منيڠکتکن راس سايڠ دان چينتا ڤلاجر ترهادڤ توليسن ايت،“ تيته بڬيندا.

بڬيندا ترتيته دمکين کتيک مپمڤورناکن ڤراسمين ڤروڬرم ممرتبتکن ڤڬونا؞ن توليسن جاوي دديوان کونۏينشن سلطان حاج احمد شاه دسيني هاري اين.

يڠ حاضير سام منتري بسر، داتوق سري وان روسدي وان اسماعيل دان باريسن اهلي مشوارت کراجا؞ن نڬري.

دالم ڤد ايت، تڠکو عبداﷲ برتريما کاسيه کڤد مجليس دا؞يره ڤکن يڠ مڠلوارکن ڤکليليڠ ذڤد سموا ڤمڬڠ ليسين ڤريميس ڤرنياڬا؞ن اونتوق منمبه توليسن جاوي دڤاڤن اعلان سديا اد.

بيتا جوڬ ايڠين مڠوچڤکن تريما کاسيه کڤد جابتن کرجا راي (JKR) ڤهڠ دان JKR دا؞يره ڤکن کران مڠڬنتيکن ڤاڤن تندا جالن اوتام دڠن منمبه توليسن جاوي کأتسڽ، تيته بڬيندا.