محمد سڤيان صافي 49 دري کامڤوڠ بوکيت مرباو سلينسيڠ ڤاسير ڤوتيه برکات دي ساڠت مپاپڠي لمبو براوسيا 3 تاهون 2 بولن درڤد باک ’Charolais‘ ترسبوت مسکيڤون ترڤقسا برهابيس واڠ دان ماس.

محمد سڤيان برکات نيلاي ترکيني ابو دڤاسرن سوده منچچه RM20,000 نامون دي تيدق برحسرت منجوالڽ کڤد سسياڤا ستاکت اين لبيه٢ لاڬي مڠنڠکن ابو لمبو ڤرتام لاهير دباوه جاڬانڽ.

”ساي مولا ممليهارا لمبو ڤد 2012 سباڬاي هوبي دان تيڬ تاهون کمودين منجادي ’بيدن‘ مپمبوت کلاهيرن ابو ڤد سواتو ڤاڬي رابو. اصطلاح يڠ بياسا اورڠ ڬونا اياله ’انق کاندڠ‘ معصودڽ بوکن انق لمبو ڤليهاران يڠ دبلي درڤد اورڠ لاين تاڤي لاهير دالم کاندڠ ڤميليق سنديري.

”ابو تيدق باپق راڬم ساي منديکنڽ دوا کالي سهاري يڠ مڠمبيل ماس دوا جم ستياڤ کالي اونتوق ممبواڠ سڬالا داکي دان کوتورن باڬي ممستيکن بولو ڤوتيهڽ برسيه“ کاتاڽ کتيک دتموي دالم ڤاميرن ڤردان دأيکسڤو تاني دان هيجاو 2018 دڤادڠ ڤردان دسيني هاري اين.

سمنتارا ايت محمد سڤيان برکات ابو ماکن 15 کيلوڬرم ددق کاچڠ سويا ستياڤ هاري دان دي ممبلنجاکن همڤير RM1,000 ستياڤ بولن اونتوق بکلن ماکنن کسموا امڤت ايکور لمبو ميليقڽ.