منتري ڤرداڬڠن انتارابڠسا دان ايندوستري، داتوق سري مصطفى محمد بركات، سجق TBSB براوڤراسي تاهون لالو، سباپق 3,000 ڤلواڠ بكرجا؞ن برجاي دوجودكن سچارا لڠسوڠ سمنروسي ڤروجيک ايت.

”كوجودن TBSB ممڤو ممبري كسن سچارا تيدق لڠسوڠ اونتوق ايكونومي ستمڤت سهيڠڬ لبيه ليم كالي ڬندا، ترماسوق كڤرلوان ڤرومهن، ريستورن، هوتيل دان تاريقن ڤلنچوڠ.

”كأدا؞ن اين ممڤو موجودكن كيرا٢ 15,000 لاڬي ڤلواڠ ڤكرجا؞ن دسكيتر توق بالي دان ڤاسير ڤوتيه،“ كاتاڽ كڤد ڤمبريتا سلڤس ملاوت دان مندڠر تعليمت مڠنا؞ي ڤروجيک ترسبوت دأيبو ڤجابت TBSB سنديرين برحد، دسيني هاري اين.

مصطفى يڠ جوڬ ڤڠروسي مجليس تيندقن ڤرسكوتوان كلنتن بركان، ستاكت اين، سباپق RM220 جوتا تله دبلنجاكن اونتوق ڤروجيک TBSB دان نيلاي ايت دجڠک منيڠكت سهيڠڬ RM260 جوتا ڤد ڤرتڠهن تاهون اين كران اوڤراسي TBSB اكن دڤربسركن لاڬي.