منتري ا؞ير، تانه دان سومبر اصلي، دوكتور إي. زاۏيار جاياكومر بركات، بوات ماس اين، كمنترين ايت ماسيه دالم تيمڤوه ڤروندڠن اونتوق منداڤتكن ڤرستوجوان دري سلوروه نڬري.

”ستاكت اين، نڬري ڤهڠ تله ڤون مپاتاكن ڤرستوجوان دڠن كيت دان اين مروڤاكن ساتو ڤركارا يڠ با؞يق اونتوق ڤهڠ دان نڬارا هيجاو كدڤن.

”قدر كنا؞يقن ڤون ماسيه دالم تيمڤوه ڤرونديڠن، ايسوڽ دسيني بوكن سبب هندق نا؞يقكن تاريف ا؞ير تتاڤي ايسوڽ كيت ماهو شريكت ا؞ير ممڤوپا؞ي سيستم يڠ بوليه باوا ڤروبهن بسر كڤد ايندوستري ا؞ير دنڬارا اين،“ كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار سلڤس مپمڤورناكن مجليس ڤراسمين كيلڠ Molecor (Sea) سنديرين برحد دكاوسن ڤرايندوسترين ڬيبيڠ دسيني سمالم.