كتوا ڤڠاره JBPM، داتوق سري وان محمد نور ابراهيم بركات، تيدق سمڤاي 50 ڤراتوس درڤد جومله كسلوروهن اڠڬوتا بومبا دسلوروه نڬارا يڠ لولوس اوجين ترسبوت يڠ مولا دلقساناكن سجق تيڬ تاهون لالو ستاكت اين.

كيت سنتياس ممنتاو تاهڤ كچرڬسن اڠڬوتا دان ڤڬاواي JBPM دان كيت اد ساتو ميكانيسمي تربا؞يق يا؞يت دڠن ڤڠڬونا؞ن IPPT سباڬاي كايو اوكور كچرڬسن مريک.

”اڠڬوتا بومبا ڤرلو ممڤوپا؞ي كقواتن فيزيكل دان مينتل كران ڤكرجا؞ن اين ممرلوكن كچرڬسن دان ڬاي كتاهنن. كالاو تيدق چرڬس، ڤستيڽ تيدق بوليه ملقساناكن توڬس دڠن سمڤورنا،“ كاتاڽ.

بلياو بركات دمكين دالم ساتو سيدڠ اخبار سلڤس مجليس ڤڠانوڬرهن ڤيڠت كبسرن جابتن، انوڬره ڤرخدمتن چمرلڠ دان سيجيل ڤرخدمتن ترڤوجي تاهون 2017 JBPM نڬري ملاک د Gold Coast International Resort، دسيني سمالم.

يڠ توروت حاضير، ڤڠاره JBPM نڬري ملاک، قمارالزمان مالک عبدالله دان تيمبلنڽ، نور هشام كامل.

دالم مجليس ترسبوت، 22 ڤڬاواي منريما ڤيڠت كبسرن جابتن، 36 ڤنريما انوڬره ڤرخدمتن چمرلڠ باڬي تاهون 2017 سرتا 33 ڤڬاواي منريما سيجيل ڤرخدمتن ترڤوجي.