تيمبلن ڤڠاره جابتن بومبا دان ڤپلامت نڬري، محمد ساني هارون بركات، ريڤتيليا سبرت لبيه 100 كيلوڬرم ايت دڤرچايا؞ي دلڠڬر كتيک ملينتس جالن ترسبوت.

”ڤڠڬونا جالن راي يڠ مپداري كحاضيرن حيوان ترسبوت تله مڠهوبوڠي بالاي بومبو دان ڤپلامت بوكيت اوبي كيرا٢ جم 2 ڤاڬي.

”سڤاسوقن ليم اڠڬوتا بومبا كلوكاسي كجادين سبا؞يق سهاج منريما ڤڠڬيلن كچمسن دان منمو؞ي سأيكور اولر ساوا دالم كأدا؞ن لمه،“ كاتاڽ دسيني هاري اين.

منوروت محمد ساني، ڤيهقڽ مڠمبيل ماس كيرا٢ ساتو جم انتوق منڠكڤ دان ممباوا ڤولڠ حيوان بركنا؞ن دسببكن سا؞يزڽ يڠ بسر دان اڬريسيف.

”اولر ساوا بركنا؞ن دسرهكن كڤد جابتن ڤرليندوڠن هيدوڤن  ليار دان تامن نڬارا (ڤرهيليتن) اونتوق تيندقن لنجوت،“ كاتاڽ.